Câu chuyện Grow Việt Nam

GROW VIỆT NAM

NÂNG TẦM TRẺ EM VIỆT

Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Nam Dương là một công ty chuyên cung cấp dòng sữa non trên thị trường nguyên liệu nhập khẩu từ Hoa Kỳ, theo dây chuyền khép kín.

Trong bối cảnh phát triển ngày càng lớn mạnh của thị trường sữa Việt Nam, công ty cam kết mang lại các dòng sữa tốt nhất, phù hợp với trẻ em Việt Nam. Vì vậy công ty cho ra đời dòng sản phẩm “SỮA NON GROW COLOSTRUM”. Mong muốn đem lại giá trị tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt, theo đúng nghĩa Sologan : “Grow nâng tầm trẻ em Việt”.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

KỶ LUẬT

Trong bối cảnh phát triển ngày càng lớn mạnh của thị trường sữa Việt Nam, công ty cam kết mang lại các dòng sữa tốt nhất, phù hợp với trẻ em Việt Nam. Vì vậy công ty cho ra đời dòng sản phẩm “SỮA NON GROW COLOSTRUM”. Mong muốn đem lại giá trị tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt, theo đúng nghĩa Sologan : “Grow nâng tầm trẻ em Việt”.
[dt_fancy_image image_id=”749″ width=”800″ height=”800″ border_radius=”800px”]
[dt_fancy_image image_id=”1340″ width=”800″ height=”800″ border_radius=”800px”]

TÔN TRỌNG

Trong bối cảnh phát triển ngày càng lớn mạnh của thị trường sữa Việt Nam, công ty cam kết mang lại các dòng sữa tốt nhất, phù hợp với trẻ em Việt Nam. Vì vậy công ty cho ra đời dòng snar phẩm “SỮA NON GROW COLOSTRUM”. Mong muốn đem lại giá trị tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt, theo đúng nghĩa Sologan : “Grow nâng tầm trẻ em Việt”.

SÁNG TẠO

Trong bối cảnh phát triển ngày càng lớn mạnh của thị trường sữa Việt Nam, công ty cam kết mang lại các dòng sữa tốt nhất, phù hợp với trẻ em Việt Nam. Vì vậy công ty cho ra đời dòng snar phẩm “SỮA NON GROW COLOSTRUM”. Mong muốn đem lại giá trị tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt, theo đúng nghĩa Sologan : “Grow nâng tầm trẻ em Việt”.
[dt_fancy_image image_id=”747″ width=”800″ height=”800″ border_radius=”800px”]
[dt_fancy_image image_id=”1341″ width=”800″ height=”800″ border_radius=”800px”]

GIÁ TRỊ CHO XÃ HỘI

Trong bối cảnh phát triển ngày càng lớn mạnh của thị trường sữa Việt Nam, công ty cam kết mang lại các dòng sữa tốt nhất, phù hợp với trẻ em Việt Nam. Vì vậy công ty cho ra đời dòng snar phẩm “SỮA NON GROW COLOSTRUM”. Mong muốn đem lại giá trị tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt, theo đúng nghĩa Sologan : “Grow nâng tầm trẻ em Việt”.

CÔNG BẰNG

Trong bối cảnh phát triển ngày càng lớn mạnh của thị trường sữa Việt Nam, công ty cam kết mang lại các dòng sữa tốt nhất, phù hợp với trẻ em Việt Nam. Vì vậy công ty cho ra đời dòng snar phẩm “SỮA NON GROW COLOSTRUM”. Mong muốn đem lại giá trị tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt, theo đúng nghĩa Sologan : “Grow nâng tầm trẻ em Việt”.
[dt_fancy_image image_id=”746″ width=”800″ height=”800″ border_radius=”800px”]
[dt_fancy_image image_id=”745″ width=”800″ height=”800″ border_radius=”800px”]

BIẾT ƠN

Trong bối cảnh phát triển ngày càng lớn mạnh của thị trường sữa Việt Nam, công ty cam kết mang lại các dòng sữa tốt nhất, phù hợp với trẻ em Việt Nam. Vì vậy công ty cho ra đời dòng snar phẩm “SỮA NON GROW COLOSTRUM”. Mong muốn đem lại giá trị tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt, theo đúng nghĩa Sologan : “Grow nâng tầm trẻ em Việt”.

Số 22, ngõ 81/35, Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội

HOTLINE 0981 970 993